Vés al contingut principal
Inici
Requisits de compleció
Visualitza

Mecanismes de salvaguarda dels drets digitals

La interpretació dels drets i les responsabilitats que recull aquesta Carta ha de tenir en compte l’interès general de la ciutadania a protegir tant l’expressió com el fòrum en què es fa. A tall d’exemple, s’ha de destacar el fet que Internet funciona com a àmbit per a l’expressió i el diàleg públic.

El punt 16 dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides defensa «promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells».

De manera que els organismes públics han d’establir mecanismes públics de salvaguarda dels drets de la ciutadania en l’ús de desenvolupaments tecnològics, i garantir a totes les persones l’accés universal i efectiu a sistemes i mecanismes de resolució de conflictes eficaços i eficients, gratuïts i de resposta ràpida. Aquests mecanismes han de compensar les diferències econòmiques, geogràfiques i logístiques de les persones consumidores i usuàries de desenvolupaments tecnològics enfront dels desenvolupadors i corporacions tecnològiques.

S’ha d’establir una harmonització internacional dels protocols d’actuació perquè l’actual sistema territorial no suposi una dificultat per a les persones en l’exercici dels seus drets davant l’ús de desenvolupaments tecnològics que són supranacionals.

loader image