Vés al contingut principal
Inici
Requisits de compleció
Visualitza

Accés universal a Internet

Arreu del món, també als països més desenvolupats, si bé s’hi ha avançat molt, encara no es pot donar per consolidat l’accés universal a les TIC: ni a la infraestructura, ni al maquinari, ni al programari. Si entenem Internet com un bé públic global, aquest ha de ser resilient, i totes les persones han de poder accedir-hi de manera estable i segura1.

  1. L’accés a Internet ha de ser universal, equitatiu, no discriminatori, no restringit, no fragmentat, assequible i amb l’amplada de banda necessària. Tothom ha de poder gaudir de la neutralitat i seguretat d’Internet, i de la privacitat d’extrem a extrem.

  2. L’accés a les infraestructures de xarxa ha de ser universal i no discriminatori, per a tothom, independentment de les circumstàncies personals, socioeconòmiques i geogràfiques.

  3. Tothom ha de tenir la possibilitat de crear i fer servir infraestructures de xarxa i serveis propis.

  4. Tothom ha de poder crear i fer ús d’estàndards oberts.

  5. Tothom ha de poder gaudir i participar del disseny inclusiu i de l’ús d’interfícies, contingut, mitjans i aplicacions, accessibles per a totes les persones, independentment de la seva condició.

  6. Tothom ha de poder accedir, amb igualtat, als serveis digitals, públics i privats.

  7. L’accés a Internet ha de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient.

  8. El desplegament de les infraestructures digitals i les seves possibles conseqüències sobre la salut de les persones han de seguir el principi de precaució, pel qual es limiten les exposicions electromagnètiques en els límits cautelars que les diferents organitzacions internacionals proposen.

  9. La informació sobre les infraestructures de xarxa ha de ser pública i, per tant, auditable. Tothom ha de poder detectar i comunicar vulnerabilitats de les infraestructures de xarxa i millorar-les a favor de l’interès públic.

  10. L’oferta comercial d’accés a Internet i la seva tarifació hauria de complir totalment cadascun dels requeriments esmentats en els punts anteriors.

 11.- L'administració haurà d'impulsar les iniciatives necessàries per garantir l'alfabetització digital dels diferents segments de població.

1Accés segur: amb garantia de disponibilitat, integritat i confidencialitat de dades connectades en xarxa.


loader image