Fake

Són usuaris que es fan passar per altres usuaris ja sigui en fòrums, xats, etc.

» Conceptes