Exercici 3.1

Enumera els diferents temes dels quals pot tractar un bloc.