Exercici 5.2

Quin d’aquests elements no és tracta d’un enemic d’un bloc:

  • Fake
  • Esborrany 
  • Leechers
  • Newbies