Creació de blogs: Tots els participants

Filtres

Tema 1

Tasca Tasca Exercici 1.1

Qüestionari Qüestionari Exercici 1.2

Tema 2

Qüestionari Qüestionari Exercici 2.1

Tasca Tasca Exercici 2.2

Tema 3

Tasca Tasca Exercici 3.1

Tasca Tasca Exercici 3.2

Tema 4

Tasca Tasca Exercici 4.1

Qüestionari Qüestionari Exercici 4.2

Tema 5

Tasca Tasca Exercici 5.1

Tasca Tasca Exercici 5.2

Tema 6

Tasca Tasca Exercici final