Les TIC com a eines per a l'autopublicació: l'empoderament individual i col.lectiu a través de la generació de continguts.

La proposta del curs és iniciar (fase1) i seguir el procés (fase2) d'elaboració d'un Bloc Col.lectiu sobre memòria històrica local que vehiculitzi l'aprenentatge:
Fase 1 Alfabetització elemental partint de 0 (nivell 1 ACTIC) Mòduls 1, 2, 3 i 4
Fase 2 Projecte (nivell 2 ACTIC) Mòduls 5, 6 i 7

Un curs i dos fases: dos moments d'un procés, compartint l'objectiu de la recuperació i recreació de la història quotidiana local, com a fil conductor dels aprenentatges.
El seguiment del curs és progressiu i es partirà del resultat creat a cada mòdul per continuar amb el següent, tot i que els mòduls de la Fase 1 ofereixen l'opció de poder fer-se per separat i no continuar amb la Fase 2, és a dir, de plantar-se. De la mateixa forma, totes aquelles persones amb l'Alfabetització bàsica superada, poden incorporar.se directament a la Fase 2 del Curs.

El Bloc Col.lectiu centralitzarà els diversos espais d'auto-publicació, utilitzant les eines anomenades 2.0. A partir del Bloc, es pretén nodrir de contingut i col.laborar amb l'edició anual d'una revista local.

L'èmfasi formatiu es referirà a Internet i l'autopublicació a la web, incorporant els aprenentatges ofimàtics des dels mateixos espais d'Internet.

Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner