Tasques

Tema Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
Tema 1 Exercici 1.1 - -
Tema 2 Exercici 2.2 - -
Tema 3 Exercici 3.1 - -
Exercici 3.2 - -
Tema 4 Exercici 4.1 - -
Tema 5 Exercici 5.1 - -
Exercici 5.2 - -
Tema 6 Exercici final - -