El projecte GNU

Aquest altre document és més extens que l'anterior. Només val que el llegiu aquells que volgueu aprofundir en la temàtica del programari lliure.
És un text de fa uns anys, sobre el projecte GNU, creat per Richard Stallmam, un dels "pares" del programari lliure.