1. Quina de les següents afirmacions és falsa?
  • a. El programari lliure es pot executar per a qualsevol propòsit
  • b. Qualsevol persona pot adaptar un programa lliure a les seves necessitats
  • c. Cap persona pot redistribuir un programa lliure i cobrar per fer-ho
  • d. Tothom té llibertat per millorar el codi d'un programa lliure i distribuir versions modificades
 2. GNU és un projecte per a:
  • a. crear un nou Windows
  • b. crear una alternativa al sistema operatiu Unix
  • c. crear un programa gratuït per a editar textos
  • d. cap de les anteriors
 3. El programa Mozilla Firefox és:
  • a. Un editor de textos
  • b. Un gestor de correu
  • c. Un navegador web
  • d. Un component de Microsoft Office
 4. Un entorn Wiki és:
  • a. Un portal web per a fer cursos online
  • b. Una aplicació web on tothom pot accedir a totes les pàgines i editar-les
  • c. Un programa lliure per a que els nens dibuixin
  • d. Una aplicació d'edició gràfica
 5. Quina de les següents aplicacions no és de programari lliure?
  • a. Mozilla Thunderbird
  • b. GIMP
  • c. Acrobat Reader
  • d. OpenOffice
 6. Quina de les següents afirmacions és verdadera?
  • a. Es poden executar al mateix temps Windows i Linux
  • b. Totes les aplicacions de Windows tenen una versió executable en Linux
  • c. No es poden tenir instal·lats en una mateixa màquina Windows i Linux
  • d. Cap de les anteriors afirmacions és verdadera
 7. Un programari amb el terme copyleft indica que:
  • a. No es permet fer còpies del programari
  • b. Es permet fer còpies del programari sense cap condició
  • c. Es permet fer còpies només si no es restringeix el dret a seguir copiant el programari
  • d. Es permet fer còpies només si s'avisa al Richard Stallman
 8. KDE i GNOME són:
  • a. Dues distribucions de Linux
  • b. Dos programes que es poden executar en Windows i Linux
  • c. Dos entorns d'escriptori per a Linux
  • d. Dos programes reproductors de continguts multimèdia
 9. Un programa freeware és aquell que:
  • a. És gratuït i té el codi font públic
  • b. És gratuït i no té el codi font públic
  • c. Cal comprar-lo i té el codi font públic
  • d. Cal comprar-lo i no té el codi font públic
 10. La distribució de Linux Ubuntu porta incorporat:
  • a. Mozilla Firefox
  • b. Paquet OpenOffice
  • c. Gestor de correu Evolution
  • d. Tots els anteriors


Respostes:
 1. c
 2. b
 3. c
 4. b
 5. c
 6. d
 7. c
 8. c
 9. b
 10. d
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00