El pas final en una implementació d’un sistema informàtic totalment lliure és la migració del sistema operatiu. Un sistema operatiu (SO) és el programari que fa d’enllaç entre l’usuari i l’ordinador  ·         A les pàgines subministrades trobareu alguns conceptes que us poden resultar difícils d’entendre. No us preocupeu, només es tracta de comprendre la idea bàsica, no cal entendre-ho tot. Heu de pensar que Linux era, inicialment, i molts cops encara és així, un SO adreçat a experts, i per tant, hi ha molt de lèxic específic i tècnic.

·         Si teniu dubtes sobre conceptes bàsics, els podeu comentar al fòrum de la tasca 2.

·         L’activitat no està pensada per posar-vos nota, no es tracta d’un examen. Simplement el qüestionari reflectirà que us heu llegit la documentació amb atenció.

·         Tot això es tornarà a explicar en la segona sessió presencial per si encara us queda algun dubte.

Pàgines web per visitar:·         Linux para todos

o        Apartats: “Introducció”, “¿Por qué debería utilizar Linux?”, “Mitos más frecuentes” i “Antes de instalar Linux”, (només el darrer subapartat de “Aplicaciones y software”).

·         El racó del Pare Tux

Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00