Vés al contingut principal
Inici

L’avaluació serà contínua, amb valoració numèrica (de 0 a 100) i tindrà en compte tots els exercicis i activitats proposades amb l’objectiu de millorar les competències TIC dels participants.

Al final de cadascun dels 7 primers blocs temàtics es realitzarà una activitat final del mòdul i al final de l’acció formativa, a l’últim apartat de contingut, una activitat global de curs.

MÒDUL

Participacions al fòrum

Exercicis, qüestionaris...

Activitat final

Puntuació màxima

1

20%

30%

50%

10

2

20%

30%

50%

10

3

20%

30%

50%

10

4

20%

30%

50%

10

5

20%

30%

50%

10

6

20%

30%

50%

10

7

20%

30%

50%

10

8

-

-

100%

30

TOTAL

100

RECORDA que al final de l’acció formativa hauràs de realitzar una enquesta de valoració del curs! El teu/teva docent també la farà.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image