Vés al contingut principal
Inici

Objectiu general: Integrar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), concretament Internet i les eines del Web 2.0, a la planificació estratègica de les entitats, al cor de cadascun dels seus projectes, processos o activitats, contribuint així a un major i millor compliment de la seva missió i dels objectius amb col·lectius amb necessitats especials d'inclusió social.

Objectius específics:

· Adquirir unes nocions bàsiques sobre el concepte de programari social i Web 2.0 i familiaritzar-se amb les seves característiques i aplicacions més destacades: blocs, wikis, fotografies en línia, etiquetatge social, Google Calendar, xarxes socials i comunitats d’interacció virtual , ofimàtica en línia, podcast i videocast, prescripció en xarxa o digging, microblogging, etc.

· Prendre contacte i adquirir uns coneixements generals sobre les principals eines i aplicacions d’aquest Internet de web participativa: Google, YouTube, Picasa, Flickr, Digg, Facebook, MySpace, WordPress...

· Dotar d’uns coneixement mínims per tal d’estudiar i valorar aquestes eines a l'abast de les entitats, tenint en compte les seves possibilitats reals, per a implementar-les.

· Incorporar els coneixements necessaris a les entitats per aconseguir una implementació de les eines d'Internet i el Web 2.0 per a millorar la seva comunicació i gestió mitjançant recursos col·laboratius, més enllà de la navegació web bàsica i el correu electrònic.

· Aconseguir que cada component del teixit associatiu participant respongui encara millor al seu entorn social, incorporant la participació, el treball en xarxa i col·laboratiu, la comunicació bidireccional i nodal, fomentar el coneixement col·lectiu, flexible i en xarxa, construir comunitat, etc .

· Possibilitar que les entitats participants esdevinguin organitzacions 2.0 i per tant més socials, amb comunicació i funcionament en xarxa, més transparents, amb identitat digital i amb incorporació d’usos innovadors.

· Incorporar al teixit associatiu participant a l’aprenentatge en línia mitjançant un EVA desenvolupat amb la plataforma Moodle.

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image