Vés al contingut principal
Inici

Mòdul 8: Projecte final “Entitat 2.0” (Setmana del 20 al 26 de juliol i del 27 al 31 de juliol)

PROJECTE FINAL – Activitat global del curs

Guió “Entitat 2.0”:

- Títol del projecte

- Justificació de l’activitat o projecte

Breu introducció sobre els motius per realitzar aquest projecte, fent referència a les necessitats detectades a l’entitat.

- Objectius

Allò que vols assolir. Poden ser objectius referents a una capacitat concreta, com pot ser aprendre a utilitzar una aplicació concreta de Web 2.0, però també poden ser objectius actitudinals, per exemple el treball col·laboratiu.

- Destinataris

A qui va adreçada l'activitat

- Contingut

Descripció i explicació detallada de l’activitat.

- Temporització
Durada i data prevista d’inici i finalització i distribució de les actuacions del projecte.

- Recursos necessaris

§ Material

§ Humà

§ Tecnologia, infraestructura i espai

- Avaluació

Valoració del procés i dels resultats obtinguts (previsió).

Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image