Introducció al concepte de Programari Lliure

Durant aquesta primera setmana treballarem a nivell virtual i presencial els següents temes:

1. Introducció al concepte de programari Lliure

2. Visió històrica del programari lliure

3. Marc Jurídic

4. Sistema Operatiu en PL

5. Definició de LINUX/GNU

6. Distribucions