Vés al contingut principal
Inici

Presentació:Aquesta activitat consisteix en dissenyar un curs en línia (estructura, recursos, metodologia i procés d’aprenentatge) que hauria de tenir 10 hores de durada. Aquest curs es realitzaria en la plataforma Moodle i, per tant, ha d’incorporar els diferents recursos didàctics que Moodle ofereix.En el material de suport hi pots trobar referències que et poden servir d’orientació: Mòdul 1 (1.3,1.4 i1.5), Mòdul 2 (2.2, 2.4,2.5 i 2.6), Mòdul 4 (4.4 i 4.5) i Mòdul 5 (5.1, 5.2 i 5.3).

Tasques a realitzar:

1.  Triar el tema del curs, com per exemple: curs sobre aus marines de la Mediterrània o curs de cuina pràctica i senzilla.

2. Un cop hagueu triat el tema, caldrà fer el disseny de curs. La  manera com estructurar el curs és lliure. A continuació cito alguns elements perquè et serveixin de referència:

- Justificació

-  Objectius

-  Temari

- Arquitectura modular 

- Definició del procés d’aprenentatge: seqüències i recursos a emprar en cada etapa

- Definició i cerca dels diferents materials de suport 

- Mètodes d’avaluació

loader image