Vés al contingut principal
Inici

Presentació:

Per tal de realitzar aquesta activitat hauràs de posar en joc les teves capacitats de cerca a la xarxa i de valoració raonada. La teva experiència actual en l’entorn Moodle, així com el material de referència (mòdul I, II, III i VI) et seran d’utilitat.

Tasques a realitzar :

1. Selecciona tres blogs relacionats amb l’elearning o els EVA.

2 . Selecciona tres blogs relacionats amb el programari lliure.

3. Per a cada agrupació, justifica la teva selecció, fes una anàlisi de punts forts i punts febles de cadascun en particular i, finalment, fes-ne una anàlisi comparativa.

Objectius:

● Potenciar les habilitats personals de cerca a la xarxa.

● Incrementar les competències analítiques individuals.

● Comprovar la capacitat i la qualitat informativa de la xarxa.

● Valorar la diferència que hi ha entre “distribuir informació” i “construir coneixement”.

loader image