Unitat didàctica 2: Tipologia d’informació d’origen institucional (format PDF, 0,2 MB, 10 seg)

Feu clic en l'enllaç Modul2AvancatUD2formatejat.pdf per veure el fitxer.

Les pàgines web de les institucions oficials són fonts d’informació imprescindibles que ens proporcionen dades de diferents àmbits.