Unitat didàctica 1: La difusió de la informació de les administracions a través d’Internet (format PDF, 0,2 MB, 10 seg)

Feu clic en l'enllaç Modul2AvancatUD1formatejat.pdf per veure el fitxer.
Aquesta revolució tecnològica que ens ha conduït a la societat de la informació no ha deixat indiferents els poders públics. L’administració pública ha adoptat un paper actiu per tal d’impulsar tots aquests avenços. Sense cap mena de dubte, una de les raons principals d’aquest suport és de caire econòmic, ja que Internet i les noves tecnologies de la informació es creu que seran el nou motor de creixement econòmic del segle XXI.