Activitat 2: Tipologia d'informació d'origen institucional

Activitat 2

Tipologia d'informació d'origen institucional

Visita la plana web de l’Ajuntament de Barcelona (o l’ajuntament que prefereixis). Et recomano que sigui el web d'un municipi gran per a poder treure més profit a l'activitat.
- Anota els enllaços de les planes on es pot trobar les diferents tipologies d'informació comentades a classe.
- Fes una breu valoració global del web tenint en compte la seva accessibilitat en la recerca d'informació

Quan completis aquesta tasca, pots pujar l'arxiu en format Word o Writter (Open Office)