Vés al contingut principal
Inici
A partir de la definició que fa la Viquipedia, fem un petit repàs del què és el Programari Lliure:

El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar gratis a Internet, o a un cost baix si l'adquirim per mitjà d'altres medis (CD-Rom, DVD, disquets...). A causa d'això, els models de negoci basats en programari lliure normalment es basen en proporcionar serveis de valor afegit com suport tècnic, cursos de preparació, personalització, integració, o certificació.

En general, es pot dir que un programa és lliure si permet les quatre llibertats definides per la Free Software Foundation:

  • La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font és un requisit.
  • La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2)
  • La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). Igual que a la llibertat 1, l'accés al codi font és un requisit.

No s'ha de confondre amb el programari gratuït (en anglès freeware), que inclou en algunes ocasions el seu codi font, encara que no sigui lliure, a diferència del programari lliure, ja que no se'ns asseguren els drets a la modificació i redistribució del programa.

De fet, existeixen diverses definicions de programari lliure i diversos tipus de llicències per la seva distribució. Generalment, les principals variacions entre llicències solen ser els termes exactes i les condicions imposades en la redistribució de còpies modificades del programa. Cal dir que la majoria de llicències admeten que un programa lliure es pugui distribuir també comercialment (és a dir, pagant). En canvi, un programa que es distribueixi gratuïtament però sense codi no se sol considerar lliure. L'èmfasi del terme lliure és en la disponibilitat del codi i la possibilitat de modificar-lo.


A continuació tenim una taula d'alguns programes que acostumeu a utilitzar en programari propietari i el seu "equivalent" en programari lliure:

PROGRAMARI PROPIETARI
PROGRAMARI LLIURE
Microsoft Windows
GNU Linux
Microsoft Office
OpenOffice.org
Microsoft Office Word
OpenOffice.org Writter
Microsoft Office PowerPoint
OpenOffice.org Impress
Microsoft Office Excel
OpenOffice.org Calc
Internet Explore
Mozilla Firefox

Trobareu alguns manuals sobre programes lliures al web de l'Ajuntament aquí.

Aquests manuals van ser traduïts al castellà i els trobareu al portal de Guadalinex aquí.

Tots els materials es poden descarregar i imprimir :-)
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image