com fer comentaris a un espai de participació (blogs, etc.)
Comentar les presetnacions
La netiqueta (enllaçar a algun lloc web que expliqui les "normes" dins la Xarxa)
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:00