Vés al contingut principal
Inici

Fes un dibuix (tema lliure) amb algun programa per a la creació de dibuixos i/o manipulació d’imatges, en el qual hagis hagut d’utilitzar vàries de les eines principals del programa (llapis, brotxes, pot de pintura, figures, text, colors, degradats, etc). Una vegada creat i desat, en el format específic del programa, fes-ne una còpia amb cada un dels formats que serveixen per a posar-les a la web. Llavors, en un document de text, insereixes cada una d’aquestes còpies, fent referència al format de fitxer que és cadascuna, comentant també aspectes sobre cada format i efectes visuals que puguin tenir cada un d’ells.

Llavors, ficaen un fitxer comprimit, tots els fitxers de imatge (inclòs el format del programa que l’has creat), juntament amb el document de text en el qual has introduït els diferents formats per a la web, i els respectius comentaris.

loader image