Vés al contingut principal
Inici

Vinga. Tornem a l'escola. Es tracta de crear, amb el full de càlcul, una taula de multiplicar, de l'1 al 10 . Els únics valors fixos que heu d'introduir són els que serviran de capçalera (tant de fila, com de columna), i a l'hora, per a calcular les multiplicacions.

El resto de 100 caselles (on realment ha d'aparèixer el resultat de la taula de multiplicar) no seran valors fixos, sinó que seran valors calculats amb una fórmula a partir de les capçaleres de fila i columna.

Dóna una mica de format a la taula. Per exemple:

  • Aplica un color al fons de les caselles de les capçaleres, i amb lletra en negreta.
  • Aplica un altre color al fons de les caselles on estan els resultats.
  • Marca les línies de la taula, per a que si imprimíssim el document, aquestes es pintessin degudament.

Penseu que les opcions de copiar i pegar, així com les de sèries automàtiques, ens poden significar un estalvi de temps, a l'hora de reproduir la fórmula a cada casella i a l’ora de crear els números de les capçaleres.

Exemple de taula de multiplicar

loader image