Curs per a noies nouvingudes del Marroc amb un baix nivell de llengua i alguna experiència amb les TIC.