Guia per a dissenyar l’activitat i/o projecte

Quan planteges una activitat hi ha tota una sèrie de decisions que has de prendre prèviament a la posada en marxa. Això no vol dir que després, mentre la dus a terme, no puguis modificar res, ben al contrari, segurament hauràs de modificar moltes coses perquè sortiran imprevistos del dia a dia amb els que no havies comptat. Per això mateix, com més pensada i organitzada tinguem una activitat més preparats estarem per introduir-hi els canvis necessaris, sense oblidar-nos de quin era el nostre objectiu dins del nostre pla d’actuació.
Com que la finalitat ja la tenim clara des de l'inici, anirem directament als objectius.

Objectius
Allò que vols assolir. Poden ser objectius referents a una capacitat concreta, com pot ser aprendre a utilitzar un programa, però també poden ser objectius actitudinals, per exemple el respecte.

Destinataris
A qui va adreçada l'activitat

Contingut

Descripció i explicació detallada de l’activitat.

Temporització

Nombre de sessions necessàries, durada i distribució dels continguts.

Recursos necessaris

Material: Fer-ne un llistat i preparar-lo.
Humà
Espai

Avaluació
Valoració del procés i dels resultats obtinguts. El pot fer únicament el dinamitzador/ora o conjuntament amb els usuaris/àries que hi hagin participat.

Envia'ns la teva proposta omplint la guia que et presentem a continuació i tenint en compte les indicacions dels documents anteriors.

El teu tutor/ora t'indicarà les correccions que hagis de fer abans de poder dur-la a terme.

Com és l'activitat que recull els aprenentatges assolits durant el procés, recomanem enviar la graella per parts, mentres la vagis omplint. Així el teu tutor/ora et pot corregir pas a pas les teves decisions i facilitar-te la feina.

Molta sort!! rialla

Guia en open office
Guia en word
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00