Tema Nom Descripció
Tema 1 Pàgina El concepte de seguretat

El concepte de seguretat

float.png
Pàgina Els àmbits on és aplicable la seguretat

Els àmbits on és aplicable la seguretat

folder_home2.pngFolderMusic.png

Pàgina Les dimensions públic-privat

Les dimensions públic-privat.

Cal considerar que la nostra necessitat de seguretat en l'àmbit tecnològic ha de quedar coberta en les dues esferes pública i privada.
user-home.pngsharemanager.png
Pàgina La família, l'empresa, l'escola, l'administració...

Els espais de la família, l'empresa, l'escola, l'administració pública.

BeOS_people.png

Pàgina En resum...
Hi ha diferents perspectives des de les quals cal afrontar les possibles amenaces i riscos i prendre mesures de protecció.
Pàgina Consells per a infants i joves, i per a les seves famílies

Consells per a infants i joves

home.png
Pàgina La campanya A Internet, posa-hi seny!

La campanya A Internet, posa-hi seny!

Presentació de la campanya creada per CESICAT: A Internet, posa-hi seny!

Pàgina Consells per a persones adultes: ús intel·ligent de les TIC

Consells per a persones adults: ús intel·ligent de les TIC

refraction.png
Tema 2 Pàgina La comunicació interpersonal o intergrupal

El correu electrònic i les llistes de correu i els grups de discussió.

email.png

Pàgina Recomanacions relatives a l'us del correu electrònic

Recomanacions relatives a l'us del correu electrònic

email.png
Pàgina Les eines de missatgeria instantània

Les eines de missatgeria instantània

discussion.png
Aspectes de seguretat en el xat de text, la videoconferència i el xat de veu.
Pàgina Recomanacions relatives a l'us de les eines de xat

Recomanacions relatives a l'us de les eines de xat.


Text-alt.png
Pàgina Els continguts a la xarxa

Els continguts a la xarxa

folder_blue_internet.png
Pàgina Recomanacions relacionades amb els continguts

Recomanacions relacionades amb els continguts

network%202.png
Pàgina Filtres de protecció en qüestions de navegació

Filtres de protecció en qüestions de navegació

Network-Utility.png
Pàgina Les eines 2.0. i les xarxes socials

Les eines 2.0. i les xarxes socials

Web%202.0.png
Pàgina Els espais lúdics i de joc

Els espais lúdics i de joc

folder-games.png
Pàgina La seguretat i la telefonia mòbil

La seguretat i la telefonia mòbil

mobile.png
Tema 4 Pàgina Context i precedents (Europa i Espanya)

euEl Pla Nacional d'Impuls de la Seguretat TIC a Catalunya aclareix quins són els precedents i el context en el que s'engega aquest pla i que el marquen. Així doncs, ens i organismes europeus, espanyols i catalans han tingut la seva influència en aquest pla.

Pàgina La situació a Catalunya
seguretatDiversos estudis de l'INTECO centrats respectivament en ciutadania, PIME's i Governslocals en relació a la seguretat i la seva percepció o realitat han posat de manifest algunes dades rellevants:
Pàgina Estudi sobre la seguretat de la informació a les llars i ciutadans 2010
fobsicReferència a un estudi recent realitzat per la FOBSIC
Pàgina El rol de Catalunya en matèria de seguretat

estatutEls fonaments sobre la seguretat venen de l'Estatut d'Autonomia de 2006 (EAC). En l'article 40 d'aquest Estatut (protecció de les persones i les famílies) s'inclouen diferents articles que fan referència a la seguretat:

Pàgina Pla nacional d'impuls de la seguretat de les TIC a Catalunya

pla nacional

Tot això senta els precedents per al Pla nacional d'impuls de la seguretat de les TIC a Catalunya.

Pàgina Termes i especificacions a tenir en compte respecte de la protecció de dades

termes proteccióLes dades personals són les víctimes principals dels delictes a la xarxa

Pàgina La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

lopdLa Llei Orgànica de protecció de dades (15/1999, de 13 de desembre) estableix diferents principis i drets.

Pàgina Recomanació 1/2008 de l'APDCAT

apdcatDes de l'APDCAT s'ha redactat una Recomanació 1/2008 sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Pàgina Condicions generals de la difusió de dades per Internet

personal

Condicions generals de la difusió de dades per Interne.
Pàgina Definició: Propietat intel·lectual i mesures proposades
propietat intelectualQuè és la propietat intel·lectual? Mesures proposades.
Pàgina Qui és qui en matèria de propietat intel·lectual
quiHem de distingir entre els subjectes dels drets d'autor i els subjecctes d'altres drets de propietat intel·lectual.
Pàgina Drets de la Propietat Intel·lectual
dretsEls drets que conformen la propietat intel·lectua.
Pàgina Més respostes sobre propietat intel·lectual
PMFPreguntes freqüents que ofereix el Ministeri de cultura
Pàgina Els Creative Commons i les llicències de compartició
ccUna altra manera de protegir i oferir les obres creades pels seus autors.
Pàgina Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic
compresLa llei que regular el comerç i els serveis amb activitat econòmica a la xarxa.
URL LSSI - La Llei d'Internet fàcil (pdf: 1220kb)
Pdf informatiu que resumeix les especificacions més imprescindibles de la Lley : LSSI
Pàgina Intitucions de referència en matèria de seguretat en l 'ús de les tecnologies
CESICATInstitucions de referència en matèria de seguretat en l'ús de les tecnologies.
Tema 5 Pàgina Protegim el nostre equip informàtic
Pàgina Equips informàtics
Parlem de la protecció de l'entorn informàtic més proper: els ordinadors, els telèfons mòbils, les càmeres de foto i de vídeo, i d'altres aparells tecnològics.
Pàgina Suports d'emmagatzematge de la informació

Suports d'emmagatzematge de la informació

Emmagatzematge
Pàgina Sistemes informàtics

Sistemes informàtics

network
Pàgina Components de xarxa

Components de xarxa

Pàgina Topologia de xarxes locals

Topologia de xarxes locals

Pàgina Canals de comunicació: com ens connectem a Internet

Canals de comunicació

Canals de comunicacióAprenem conceptes i pràctiques de seguretat respecte al la nostra connexió a Internet més habitual, com ara per exemple les carxes inalàmbriques o amb cables, però també la connexió a Internet via telèfon mòbil.
Pàgina Les amenaces informàtiques: tinc un virus?
Aprenem els diferents tipus d'amenaces tècniques, que poden posar en perill la sesguretat o la integritat de les nostres dades.
Pàgina Virus i cucs: malware infecciós
Què exactament són els virus? I els cucs, què fan als ordinadors?
Pàgina Malware que s'amaga: troians, rootkits i la porta del darrera.

Troians, rootkits i la porta del darrera.

Pàgina Malware publicitari: amb l'objectiu de fer diners


Pàgina També cal vigilar amb...
Correu brosa i no dessitjat
Pàgina Mesures de protecció

Mesures de protecció

Pàgina Actualitzar sistema operatiu i programari

El sistema operatiu i el programari

Pàgina Antivirus

Antivirus


Antivirus
Pàgina Tallafocs

FirewallFirewall

Pàgina Còpies de seguretat

Còpies de seguretat

Backup

Pàgina Encriptació de dades

Encriptació de dades

Encriptar Dades