Vés al contingut principal
Inici
Aquest curs s'imparteix de forma presencial. Això vol dir que les classes es faran en una aula equipada amb ordinadors i tot el maquinari necessari durant 8 sessions de 4 hores cada una.

Horari: Les classes començaran puntualment a les 9 del matí i acabaran, també puntualment, a la 1 del migdia.

Durant les classes s'alternarà teòrica, pràctica i activitats complementàries. Hi haurà una professora en tot moment, que és qui conduirà les sessions, i 15 alumnes com a màxim que són les que marcaran el ritme i el nivell d'aprofundiment en els continguts del curs. La participació per part de tothom serà una de les eines claus per a que l'èxit del curs sigui el màxim.

El curs compta amb una plataforma virtual d'ensenyament, anomenada Moodle, com a complement per l'aprenentatge i repositori de materials i activitats. Aquesta eina s'anirà introduint durant totes les sessions de forma paulatina a fi d'arribar a fer-ne un ús correcte i fluid al final del curs, la qual cosa permetrà a les alumnes fer-la servir per seguir cursos virtuals en un futur. Aquesta eina estarà disponible les 24 hores del dia i per tant es podrà consultar i fer servir tant en hores lectives com les no lectives.

Cada sessió començarà amb un breu repàs de la sessió anterior i acabarà amb una breu avaluació del que s'ha fet durant el dia i una petita introducció a la sessió següent.
Darrera modificació: dimarts, 5 de gener 2016, 15:00
loader image