En aquest mòdul s'ofereixen recursos i propostes d'activitats a fi de treballar les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i poder iniciar l'aprenentatge de les competències bàsiques en TIC: manipulació del ratolí i utilització de les funcions bàsiques del teclat, principalment.

L’objectiu l'aquest mòdul és tenir a l'abast prou recursos per utilitzar-los quan sigui convenient i amb aquelles persones que ho necessitin. Cadascuna de les unitats que es presenten s'haurà d'adaptar a les circumstàncies del grup-aula o de persones concretes.

Com que l'evolució de l'alumnat pot ser molt diferent, cal orientar el treball personal perquè cadascú pugui planificar les seves pràctiques d'una manera autònoma.

Encara que cadascuna de les unitats es consagraa un dispositiu concret (ratolí o teclat), és millor combinar les activitats. També cal tenir en compte que segurament la majoria de l'alumnat no ho haurà de fer tot, ja que només haurà d'incidir en les habilitats o els coneixements que necessitin.

En aquest mòdul treballarem:


  1. L’escriptori
  2. Finestres
  3. Fitxers i carpetes
  4. Sistema operatiu
  5. WordPad
  6. Paint
  7. Impressió
Darrera modificació: Tuesday, 5 January 2016, 15:01