Presentem-nos

Aquí ens presentarem tots els alumnes del curs. Explicarem el per què ho fan, què volen aconseguir...
(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)