Vés al contingut principal
Inici

Esquema per temes

 • P R E S E N T A C I Ó

  En aquest mòdul s'ofereixen recursos i propostes d'activitats a fi de treballar les destreses necessàries per fer funcionar l'Open Office i poder iniciar l'aprenentatge de les competències bàsiques en TIC.

  L’objectiu d'aquest mòdul és tenir a l'abast prou recursos per utilitzar-los quan sigui convenient i amb aquelles persones que ho necessitin. Cadascuna de les unitats que es presenten s'haurà d'adaptar a les circumstàncies del grup-aula o de persones concretes.

  Com que l'evolució de l'alumnat pot ser molt diferent, cal orientar el treball personal perquè cadascú pugui planificar les seves pràctiques d'una manera autònoma.

  Encara que cadascuna de les unitats es consagra a un dispositiu concret, és millor combinar les activitats. També cal tenir en compte que segurament la majoria de l'alumnat no ho haurà de fer tot, ja que només haurà d'incidir en les habilitats o els coneixements que necessitin.

  En aquest mòdul treballarem:

  1. L’entorn de treball
  2. Documents
  3. Vocabulari informàtic
  4. Verificació ortogràfica
  5. Taula A
  6. Sinònims i marges de la pàgina
  7. Taula B
  8. Presentació d’una pàgina
  9. El porta-retalls i format de paràgraf
  10. Imatges A
  11. Imprimir
  12. Pics i numeració
  13. Format del document
  14. Imatges B
  15. Treball de síntesi
loader image