Curs d'Informàtica Inicial dels PunTIC - SVC (derivat CTC-CB): Tots els participants

Filtres

Carpeta Carpeta Index

Fòrum Fòrum Fòrum de notícies

Tema 1

Fòrum Fòrum L'escriptori - Fòrum

Tema 2

Fòrum Fòrum Finestres - Fòrum

Tema 5

Fòrum Fòrum WordPad - Fòrum

Tema 6

Fòrum Fòrum Paint- Fòrum