Les mestresses de casa que tenen persones al seu càrrec sovint viuen al marge de les oportunitats que ofereixen les TIC. Aquestes persones podran aprendre i comunicar-se amb altres persones que es troben en situacions similars.
Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner