Paquets SCORM


Setmana Nom Resum Informe
Reproduir el curs complet "Formació d'usuaris en l'ús de la informació: Alfabetització informacional"
Els Centres de Recursos per a l'Alfabetització Informacional (CRAI) es deriven del nou model d'educació superior centrat en l'aprenentatge i s'inspiren en la pedagogia del desenvolupament de les capacitats del pensament i de l'estimulació de la reflexió. Les actuals demandes culturals exigeixen que les biblioteques organitzin els seus recursos amb criteris formatius, planificant programes específics perquè els usuaris puguin utilitzar la biblioteca amb autonomia i destresa en l'accés a la informació. Fes clic a l'enllaç "Alfabetització informacional" per començar el curs.

Fes clic a l'enllaç "Formació d'usuaris en l'ús de la informació: alfabetització informacional", per iniciar la reproducció del curs.