Instal·lació - Document PDF

Feu clic en l'enllaç TGIMP-Instal_lacio.pdf per veure el fitxer.

El docuement amb PDF de l'apartat Instal·lació.