Com treballem en xarxa?

Els Punt TIC que formen una xarxa són els que donen vida i conformen aquest entramat que ha d'actuar com a plataforma on es generin dinàmiques participatives. Els diferents telecentres que composen la xarxa han d'interactuar entre ells, ja que és aquesta interacció la que possibilita el manteniment de la xarxa.

El treball en xarxa tracta de fomentar la comunicació, la formació i la millora de serveis entre els usuaris/àries, dinamitzadors/ores, i les comunitats que configuren la Xarxa Punt TIC. El dinamisme permanent de la plataforma que engloba tots els telecentres és el que permet enriquir-se en capacitats.

La generació d'activitats, l'intercanvi i l'emmagatzematge de continguts digitals creen un espai d'intercanvi de coneixements i recursos que és el que permet donar i rebre informacions per posar-les en pràctica a cada un dels Punt TIC repartits arreu del territori català. Per tant, el benefici que pot aportar una xarxa, depèn en gran mesura del grau de participació de cada telecentre.


Cada Punt TIC genera recursos, dubtes, activitats, entre d'altres, que es poden compartir amb la resta a través la xarxa. En aquest sentit, la xarxa està encaminada a generar un ambient de participació i ajuda col·lectiva per al coneixement i difusió de les activitats que es generen als diferents Punt TIC de Catalunya, tot tenint en compte les diferències existents entre les diverses tipologies de telecentres. És així com es pot potenciar la participació de les persones usuàries, ja que les seves activitats poden ser valorades fora del seu punt.

La Xarxa Punt TIC disposa d'un espai virtual, el portal PuntTIC.cat, on compartir projectes, dubtes, eines, debats, entre d'altres, i sempre amb l'objectiu d'afavorir el ciutadà/ana que utilitza el telecentre.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00