Què és i per a què serveix un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge?

Un EVE/A (entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge) és una aplicació informàtica dissenyada per facilitar la comunicació pedagògica entre els participants d'un procés educatiu, sigui aquest completament a distància, presencial o mixt.

Un EVE/A serveix per distribuir materials educatius en un format digital (textos, imatges, àudio, simulacions, jocs, etc.) i accedir-hi, per realitzar-hi debats i discussions en línia sobre aspectes del programa, per integrar-hi continguts o possibilitar la participació.

En un EVE/A es combinen diverses eines:

  • Eines de comunicació síncrona (xat) i asíncrona (correu, fòrums).
  • Eines per a la gestió dels materials de l'aprenentatge.
  • Eines per a la gestió dels/de les participants, inclosos sistemes de seguiment i avaluació del progrés dels estudiants.

Un EVE/A, des del punt de vista didàctic, ofereix suport tecnològic a professorat i alumnat per optimitzar diverses fases del procés d'ensenyament/aprenentatge: planificació, implementació, desenvolupament i avaluació del currículum.

Què ens aporta un EVE/A?

    imatge
  • Augmenta la quantitat i la qualitat dels materials i recursos, propis i aliens, per a l'aprenentatge i en facilita l'accés als estudiants.
  • Incrementa les possibilitats de comunicació didàctica entre professorat i alumnat, i entre els mateixos estudiants.

  • Augmenta la flexibilitat i la varietat de les activitats didàctiques que formen el model del currículum.
  • Contribueix a la formació dels estudiants en habilitats instrumentals i metacognitives (aprendre a aprendre, planificació del mateix aprenentatge, autoavaluació, etc.).

Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la UJI y del Gabinet Tècnic del Rectorat (2004) "Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universidad Jaume I" {Data de la darrera consulta: 22/03/2009}
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00