Estats dels certificats: el cicle de vida

Moltes persones es pregunten si els certificats tenen caducitat. Igual que els documents d'identitat, tenen períodes de vigència i hi ha alguns passos a seguir en cas de pèrdua o robatori. Els diferents estats pels quals passen els certificats formen part del seu cicle de vida. El següent cicle correspon al certificat digital idCAT:

Cicle de vida dels certificats digitals

Si no el trobo o crec que me l'han robat: SUSPENSIÓ

Si sospitem que ens l'han robat o l'hem perdut, hem deixar el nostre certificat sense validesa temporalment (durant un màxim 120 dies).

Per suspendre el certificat digital idCAT hem de trucar al 902 90 10 80, e identificant-nos adequadament. El Centre d'atenció a l'usuari (CAU) de CATCert us guiarà durant tot el procés.

Si l'he perdut i l'he retrobat: HABILITACIÓ

És el procés mitjançant el qual un certificat suspès torna a ser vàlid per poder-lo fer servir de nou.

Per habilitar un certificat que hagi estat suspès, hem d'anar en persona a una entitat de registre, amb el nostre document d'identitat.

Atenció! l'habilitació s'ha de realitzar abans de 120 dies a comptar des del dia en que es va suspendre el certificat; altrament passarà a estat "revocat" automàticament i de forma irreversible.


Si l'he perdut o me l'han robat: REVOCACIÓ

Aquesta és la invalidació definitiva d'un certificat. Per fer-ho, hem d'anar en persona a una entitat de registre amb el nostre document d'identitat.

Quan el certificat estava suspès i passen més de 120 dies, la revocació és automàtica.

Atenció! la revocació és irreversible. 


Si està a punt de caducar: RENOVACIÓ

Els certificats tenen una "data de caducitat". En el cas d'idCAT, el certificat és vàlid durant 4 anys. Un cop passat aquest període deixa de ser utilitzable.

Podem renovar el nostre certificat durant els 60 dies previs a la data de caducitat (no abans), sempre que les nostres dades personals no hagin variat.

Per renovar-lo, haurem d'entrar al web de l'idCAT i seguir les instruccions que s'indiquen.


Si han canviat les meves dades: NOU CERTIFICAT

Els certificats, per raons de seguretat, no poden ser modificats. Si les dades han canviat (p.e. per canvi de nom del titular) caldrà fer un nou certificat.

Algunes, com les dades de contacte que indiquem durant el procés d'emissió (i que no estan contingudes en el certificat), poden ser modificades des del web de l'idCAT.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00