Parlem-ne: el perfil del dinamitzador/aDes d'un Punt TIC es tracten aspectes molt diferencials de la persona i de l'entorn:
Què cal saber per ser un bon dinamitzador/a?
Quina hauria de ser la formació més adient: social, tècnica, mixta..?
Com es pot aconseguir aquest perfil desitjat?

Són tantes les preguntes... parlem-ne!

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)