El grau de satisfacció general

Benvolguts i benvolgudes,

Estem a punt de finalitzar el nostre curs. Hem compartit unes quantes setmanes d'intens treball i les tutores volem conèixer el vostre grau de satisfacció sobre el curs.

Per tant, us demanem que prepareu un document en el què ens indiqueu la vostra opinió sobre els següents aspectes del curs:
  1. El vostre grau de satisfacció general
  2. Els continguts del curs (són adequats? són assequibles? són interessants?)
  3. El calendari i durada del curs
  4. L'atenció rebuda per part de les tutores del curs
  5. La relació amb els vostres companys i companyes del curs
  6. Els recursos i les activitats desenvolupades
  7. La metodologia emprada
  8. La plataforma d'ensenyament-aprenentatge (és fàcil de fer servir? es adequada?)
  9. La utilitat general del curs per la vostra feina com a dinamitzadors/res dels Punt TIC
  10. Qualsevol altre aspecte que vulgueu destacar
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Volem aprendre a millorar el nostre treball.

Fins molt aviat, ens trobarem a la Xarxa!
rialla