Tema Nom Descripció
Tema 1 Fitxer 1.1 Internet i els navegadors
Fitxer 1.2 Pràctiques amb els navegadors
Fitxer 1.3 Exercicis
Tema 2 Fitxer 2.1 Navegar per Internet
Fitxer 2.2 Fem practiques amb els navegadors
Fitxer 2.3 Exercicis
Fitxer 2.4 Activitats
Tema 3 Fitxer 3.1 Buscar i recopilar informació
Fitxer 3.2 Pràctiques
Fitxer 3.3 Exercicis
Fitxer 3.4 Activitats
Tema 4 Fitxer 4.1 Guardar i imprimir informació
Fitxer 4.2 Practiques
Fitxer 4.3 Exercicis
Fitxer 4.4 Activitats
Tema 5 Fitxer 5.1 Cerca i recopilació d'informació
Fitxer 5.2 Pràctica
Fitxer 5.3 Pràctica 2
Fitxer 5.4 Pràctica 3
Tema 6 Fitxer 6.1 El correu electrònic
Fitxer 6.2 Fem un correu electrònic
Fitxer 6.3 Gestió del correu electrònic
Fitxer 6.4 Pràctiques
Fitxer 6.5 Exercicis
Fitxer 6.6 Activitats
Tema 7 Fitxer 7.1 Edició de missatges
Fitxer 7.2 Exercicis
Fitxer 7.3 Activitats
Tema 8 Fitxer 8.1 Reenviar i adjuntar fitxers
Fitxer 8.2 Exercicis
Fitxer 8.3 Activitats
Tema 9 Fitxer 9.1 Normes bàsiques de netiquette i seguretat
Fitxer 9.2 Pràctiques
Fitxer 9.3 Exercicis
Fitxer 9.4 Activitats