Retoc i manipulació d'imatges · GIMP - TRE: Tots els participants

Filtres

Tema 1

Qüestionari Qüestionari Pregunta - Escalar imatge

Tema 5

Qüestionari Qüestionari Temes tractats - Gimp

Qüestionari Qüestionari Valoració final, GIMP