Curs per a dones en situació d'atur dirigit a donar els coneixements i competències digitals bàsiques per incorporar-se al món laboral i que serveixi de base per seguir una segona part de formació en temes d'empoderament femení.
Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner