Imatge del badge de creative commons
Les llicències aplicades a contextos d'aprenentatge

Diferenciem conceptes com ara la propietat intel·lectual, els drets morals i els drets patrimonials, el domini públic i les llicències Creative. Esclarim què son els recursos educatius oberts i els drets d'autoria en contextos educatius.

Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner