El propòsit d'aquest curs és facilitar l’aprenentatge de l’ús de l'ordenador i Internet, aprofitant de les eines Web 2.0 com el blog, així com de les motivacions dels usuaris i usuàries. Els s’apropen a les TIC a través de l’escriptura de textos significatius explicant vivències o aficions personals.

Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner