El taller mostrarà de manera pràctica eines TIC que una persona sorda pot utilitzar per comunicar-se de manera síncrona amb altres persones (sordes o no), així com el desenvolupament d’aquesta competència d’una manera pràctica.

Nivell del curs: Bàsic
Skill Level: Beginner