Llibertat d’expressió i d’informació

Per assolir una Internet lliure de censura, també amb caràcter preventiu, l’exercici del dret de llibertat d’expressió i d’informació s’ha de defensar tant en l’àmbit digital, com en l’espai fora de línia. Així doncs, cal prestar particular atenció a:

  1. La no-discriminació, l’exercici i el respecte de la integritat humana, les preferències i la llibertat de creença i d’opinió.

  2. La llibertat de reunió i associació en línia.

  3. La llibertat de manifestació i protesta en línia.

  4. L’accés i la gestió d’informació de titularitat pública, que requereix que aquestes dades siguin, amb caràcter general:
  • Obertes per defecte.
  • Necessàries i pertinents, únicament.
  • Escalables en el temps i comprensibles.
  • Accessibles i usables.
  • Comparables i en format interoperable.

5.-Llibertat de cessió de dades personals.