Preguntes freqüents CATCert


Un espai per a plantejar les Preguntes Més Freqüents.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

Q

Qüestió:

Quants certificats digitals pot tenir un únic usuari?

(Darrera edició: Wednesday, 22 September 2010, 18:51)
Resposta:
Un usuari no pot disposar de més d'un certificat digital del mateix tipus emès amb les mateixes dades. Només es podria donar aquest supòsit en el cas de la renovació d'un certificat durant els dos mesos anteriors a la seva caducitat (si el segon s'emet abans de la caducitat del primer, dintre d'aquest periode).

D'altra banda, en el cas dels certificats digitals per als treballadors de les administracions públiques catalanes, un usuari pot disposar de més d'un certificat a nom seu i del mateix tipus, si aquests, han estat emesos a nom de diferents organitzacions.

Qüestió:

Què és el codi pin o la paraula de pas d'un certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:05)
Resposta:
El Pin o Paraula de Pas (en el cas del Clauer idCAT per als ciutadans) és un codi amb el que es protegeix la clau privada.

En cas que vostre certificat digital estigui allotjat a una targeta amb xip criptogràfic heu de rebre, en un enviament diferent, una carta amb els codis PIN i PUK d'aquesta, que podeu modificar a través de la Utilitat de Gestió de Testimonis: Veure "Com puc modificar el codi Pin i/o codi Puk de la meva targeta?"

En el cas dels certificats digitals que CATCert emet per als ciutadans (idCAT), si aquest ha estat emès en un Clauer idCAT haureu de fer servir una Paraula de Pas per a accedir a la part criptogràfica del Clauer . Trobareu la Paraula de Pas inicial del vostre Clauer al document de compareixença que us han lliurat a l'Entitat de Registre idCAT on han emès el vostre certificat digital. Podeu modificar la Paraula de Pas del Clauer a través del Gestor del Clauer idCAT.

Veure: "Com instal·lar el meu certificat idCAT en Clauer?"


Qüestió:

Què és el número de sèrie del certificat? On el puc trobar?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:06)
Resposta:
El número de sèrie del certificat digital és un codi alfanumèric identificatiu que és diferent a cada certificat emés per una mateixa entitat de certificació. Aquest número de sèrie el podeu fer servir per a identificar el vostre certificat davant l'Entitat Certificadora o Entitat de Registre en cas de sol·licitar una determinada gestió relacionada amb aquest. P. ex. Revocació. Podeu trobar el número de sèrie del vostre certificat visualitzant aquest a través del vostre navegador o de la utilitat de gestor de testimonis (el segon, en cas que el certificat sigui en suport targeta). Fent doble clic sobre el certificat es pot accedir a la pestanya "Detalls" on apareixen els camps que conté el certificat digital, i entre ells, el número de sèrie.

Qüestió:

Què és l'idCAT?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:46)
Resposta:

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes, i els permet relacionar-se amb les administracions públiques d'una manera segura.

L'idCAT és un certificat digital adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya o a ciutadans i ciutadanes de fora de Catalunya que hagin de fer tràmits amb les administracions catalanes.

En algunes Entitats de Registre l'idCAT es lliura directament en una memòria USB (Clauer idCAT), de forma totalment gratuïta.

La seguretat, en aquest suport, s'aconsegueix mitjançant la creació d'una zona criptogràfica segura dins la memòria, protegida amb un PIN de vuit caràcters, a través d'un programari de gestió.

Qüestió:

Què he de fer per a obtenir un certificat digital de ciutadà (idCAT)?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:48)
Resposta:

Hi ha dues formes de sol·licitar el certificat idCAT:

Primera opció: VALIDACIÓ

 • Us heu d'adreçar a la web www.idcat.cat
 • Accedir al punt "Sol·liciteu el certificat"
 • Es carregarà la pàgina de "Procés de sol·licitud del certificat digital" on haureu de seguir els següents passos:
  • Pas 1: Abans de fer la sol·licitud (comprovació del sistema operatiu i instal·lació de claus públiques)
  • Pas 2: Introduir dades personals (tenir en compte que els camps nom i cognoms i número de document d'identitat han de ser idèntics al document acreditatiu)
  • Pas 3: Cercar una Entitat de Registre idCAT (cerca de l'entitat més propera, bé per codi postal, per localització geogràfica o país), o passar al següent pas sense seleccionar una Entitat de Registre idCAT.
  • Pas 4: Confirmar dades personals (on podeu confirmar les dades introduïdes en el pas 2 o modificar-les en cas d'errada).
  • Pas 5: Pàgina de confirmació (es mostra la sol·licitud amb un número de registre d'entrada telemàtic i dóna opció d'imprimir el document). Aquest document, en cap cas, és necessari per a poder fer la validació de la sol·licitud. Es tracta simplement d'un document de confirmació que s'ha fet correctament la sol·licitud.
 • Una vegada completats aquests passos, us heu d'adreçar personalment a l'Entitat de Registre idCAT amb el document acreditatiu (en cas dels ciutadans espanyols es recomana el DNI, i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia del mateix per tal de validar la sol·licitud.
 • Un cop validada la identitat, el certificat pròpiament dit, s'obté de dues maneres diferents:
  • Si l'Entitat de Registre idCAT emet el certificat en programari. Heu de descarregar-vos el certificat idCAT des del mateix ordinador on vareu fer la sol·licitud (ja que les claus pública i privada s'han generat des d'aquella màquina).
  • Si l'Entitat de Registre idCAT us lliura el certificat en el clauer idCAT. No cal que es descarregui el certificat, doncs aquest ja està dins del clauer idCAT. Només cal instal·lar el programari del Clauer als ordinadors en què es vulgui fer servir el certificat. Es recomana canviar la paraula de pas del Clauer indicada al document de compareixença.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.

Segona opció: PREVALIDACIÓ

 • El ciutadà es persona directament a l'Entitat de Registre idCAT sense haver fet prèviament la sol·licitud amb el document acreditatiu original (en cas dels ciutadans espanyols es recomana DNI i en el cas dels estrangers es recomana el NIE) i una fotocòpia.
 • L'operador introdueix les dades del ciutadà al formulari i, un cop finalitzat, facilita el teclat a l'usuari per a que posi la seva paraula de pas personal, si l'Entitat de Registre idCAT genera l'idCAT en programari.
  En el cas de les Entitats de Registre que emeten l'idCAT directament en Clauer, el ciutadà no ha de posar cap paraula de pas, ja que es genera automàticament el certificat.
  IMPORTANT: En el cas que s'emeti l'idCAT en programari, el ciutadà haurà de recordar la paraula de pas personal, ja que la necessitarà a l'hora de descarregar-se el certificat. idCAT
 • L'Entitat de Registre idCAT dóna al ciutadà una còpia del model de compareixença, on apareix la "Paraula de pas automàtica", necessària a l'hora de fer la instal·lació del certificat.
 • Si el certificat s'ha generat en programari sense que hagi fet una sol·licitud prèvia des del vostre ordinador, podreu descarregar aquest des de qualsevol màquina, accedint a la web www.idcat.cat. En cas que s'hagi generat en Clauer ja disposareu del certificat a dintre d'aquest i el podreu fer servir des de qualsevol ordinador on hagueu instal·lat, prèviament, el programari baixant-lo des de www.idcat.cat/clauer.

Nota: A l'apartat "Valideu-lo a l'entitat més propera" del web www.idcat.cat podeu consultar les Entitats de Registre idCAT que emeten l'idCAT en Clauer. Les podeu identificar perquè apareix la imatge del clauer al costat del seu nom.


Qüestió:

Què he de fer per a sol·licitar per primera vegada un certificat?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:32)
Resposta:
Accediu a l'enllaç Procés de sol·licitud de certificats i seguiu els passos detallats en aquesta pàgina. Si no us queda clar algun punt, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Qüestió:

Què he de fer per a utilitzar per primer cop els certificats de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:34)
Resposta:
Podeu seguir els passos d'instal·lació del programari necessari per a l'ús dels certificats de CATCert detallats a l'opció corresponent, depenent de les vostres necessitats, en aquest enllaç.

Qüestió:

Què he de fer si he formatat el Clauer idCAT per error?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:49)
Resposta:
En cas que hagueu accedit al "Gestor del Clauer" i formatat el Clauer a través de l'opció "Formatejar zona criptogràfica" el vostre certificat haurà desaparegut d'aquest i, en cas que no l'hagueu exportat a un fitxer o al vostre navegador mitjançant l'opció corresponent del "Gestor del Clauer", haureu de sol·licitar la revocació i nova emissió d'aquest adreçant-vos a una de les Entitats de Registre idCAT.

Qüestió:

Què he de fer si he formatat l'ordinador amb el certificat en programari?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:49)
Resposta:
En cas que hagueui formatat el vostre ordinador i només disposeu del vostre idCAT instal·lat en aquest en programari, el certificat haurà desaparegut, per la qual cosa, haureu de sol·licitar la revocació i nova emissió d'aquest adreçant-vos a una de les Entitats de Registre idCAT.
En cas que, el vostre certificat s'hagués emès en Clauer i exportat, posteriorment, a l'ordinador o s'hagués importat des de l'ordinador al Clauer, es possible que pugueu disposar d'aquest al vostre Clauer si no el vau esborrar o moure desprès de l'exportació.

Qüestió:

Què s'ha de fer en cas de pèrdua o robatori d'un certificat digital.

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:09)
Resposta:
És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori d'aquest. La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies, dintre del qual es pot tornar a sol·licitar la seva habilitació en cas de recuperació del mateix. Si passats els 120 dies no l'habiliteu, es revocarà de manera irreversible, per la qual cosa caldria tornar a sol·licitar-ne un de nou, en cas necessari. Destacar, en aquest punt, que no és possible l'emissió d'un nou certificat si aquest està en estat suspès i no s'ha revocat, així doncs, en cas que es vulgui sol·licitar l'emissió abans dels 120 dies des de la suspensió, s'haurà de sol·licitar també la revocació del certificat expressament.

Per a consultar el procediment per a suspendre un certificat consulteu el següent apartat: Com suspendre un certificat digital?Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES