Preguntes freqüents CATCert


Un espai per a plantejar les Preguntes Més Freqüents.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

C

Qüestió:

Com puc saber si els certificats de CATCert són vàlids per un tràmit o ús concret?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:04)
Resposta:
Accediu a la pàgina d'usos dels certificats digitals i consulteu el tràmit o ús al document, en format excel, d'usos dels certificats de CATCert (idCAT o per a altres EC's de CATCert segons convingui).


Qüestió:

Com puc sol·licitar un informe de Vida Laboral?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:50)
Resposta:

En cas que disposeu del certificat idCAT al Clauer i no el tingueu instal·lat al vostre navegador en programari, haureu d'introduir, en un primer punt, el Clauer idCAT a un port USB del vostre ordinador.

El següent pas serà accedir al portal de la Seguridad Social a través de l'enllaç: "Seguridad Social" i, des de la pagina principal d'aquest, a l'apartat Vida Laboral.

A la següent pantalla haureu d'accedir a l'enllaç "con certificado digital".

En aquest punt, apareixerà una finestra on haureu d'escollir el certificat amb el que voleu signar. Escolliu el vostre certificat idCAT, premeu el botó "Acceptar". En cas que no aparegui aquesta finestra o aparegui buida, consulteu la FAQ: No es mostra el certificat a l'hora de fer un tràmit. Què he de fer?.

A la següent finestra haureu d'introduir la paraula de pas del vostre Clauer idCAT, en cas que el vostre certificat estigui allotjat en aquest suport (en cas que disposeu del vostre certificat en programari, només us demanarà indicar la paraula de pas del certificat en cas que, en el moment de la instal·lació, escollíssiu l'opció de protegir el certificat amb aquesta.

Quan us hagueu identificat amb el vostre certificat haureu d'accedir a l'opció "Informe de vida laboral" de l'apartat "Trabajadores y pensionistas" de la pàgina i es carregarà el document.


Qüestió:

Com se xifra un document?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 12:51)
Resposta:
El xifrat és el procés que s'aplica a unes dades per tal de fer-les incomprensibles davant de tercers.

L’objectiu és assegurar la confidencialitat de les dades. Per poder xifrar un document és necessari que tant que tant l'emissor com el destinatari o destinataris disposin d'un certificat digital (clau pública).

A continuació, només heu de xifrar el document fent servir les claus públiques de les persones que desitgeu que puguin llegir-lo. Aquest document sols podrà ser desxifrat per les persones que posseeixin alguna clau privada complementària a les utilitzades en el xifratge.

D'aquesta manera, el xifratge de la informació, pròpiament dita, implica que paral·lelament a l'obtenció de la signatura electrònica mostrat a la fig.3, xifrem el document original amb la clau pública del nostre receptor, enviant d'aquesta manera el document xifrat i signat, garantint que només ell podrà llegir-lo.

Quan el receptor rebi el document, prèviament a poder fer la comparació dels dos resums, haurà de desxifrar el document rebut amb la seva clau privada i obtenir així el document original. Una vegada obtingut el document original i extreta la signatura, podrem procedir a la verificació de la signatura digital que s'explica a la fig. 4.

Podem veure detalladament el procés de xifratge i desxifratge a les fig. 3 i 4 respectivament. Com podem observar, l’única diferència entre el procés de signatura i el procés de signatura i xifratge és que no s'adjunta directament la signatura al document, sinó que aquest es xifra amb la clau pública del receptor. D'aquesta manera, enviem un document xifrat amb la signatura adjunta.

De la mateixa manera, en el procés de verificació, l’única diferència és que en comptes de rebre un document signat (document + signatura) rebem un document xifrat i signat (document xifrat + signatura). Per tal de verificar la signatura, hem de separar el document de la signatura i en comptes d'obtenir el resum directament, prèviament hem de desxifrar el document amb la clau privada del receptor, obtenint el document original. La resta del procés és la mateixa.

Fig. 3
Fig.3
Fig. 4
Fig. 4

 Procés de verificació signatura i xifratge.

Qüestió:

Com se xifra un document?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 12:51)
Resposta:
El xifrat és el procés que s'aplica a unes dades per tal de fer-les incomprensibles davant de tercers.

L’objectiu és assegurar la confidencialitat de les dades. Per poder xifrar un document és necessari que tant que tant l'emissor com el destinatari o destinataris disposin d'un certificat digital (clau pública).

A continuació, només heu de xifrar el document fent servir les claus públiques de les persones que desitgeu que puguin llegir-lo. Aquest document sols podrà ser desxifrat per les persones que posseeixin alguna clau privada complementària a les utilitzades en el xifratge.

D'aquesta manera, el xifratge de la informació, pròpiament dita, implica que paral·lelament a l'obtenció de la signatura electrònica mostrat a la fig.3, xifrem el document original amb la clau pública del nostre receptor, enviant d'aquesta manera el document xifrat i signat, garantint que només ell podrà llegir-lo.

Quan el receptor rebi el document, prèviament a poder fer la comparació dels dos resums, haurà de desxifrar el document rebut amb la seva clau privada i obtenir així el document original. Una vegada obtingut el document original i extreta la signatura, podrem procedir a la verificació de la signatura digital que s'explica a la fig. 4.

Podem veure detalladament el procés de xifratge i desxifratge a les fig. 3 i 4 respectivament. Com podem observar, l’única diferència entre el procés de signatura i el procés de signatura i xifratge és que no s'adjunta directament la signatura al document, sinó que aquest es xifra amb la clau pública del receptor. D'aquesta manera, enviem un document xifrat amb la signatura adjunta.

De la mateixa manera, en el procés de verificació, l’única diferència és que en comptes de rebre un document signat (document + signatura) rebem un document xifrat i signat (document xifrat + signatura). Per tal de verificar la signatura, hem de separar el document de la signatura i en comptes d'obtenir el resum directament, prèviament hem de desxifrar el document amb la clau privada del receptor, obtenint el document original. La resta del procés és la mateixa.

Fig. 3
Fig.3
Fig. 4
Fig. 4

 Procés de verificació signatura i xifratge.

Qüestió:

Com suspendre un certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:10)
Resposta:
Per a sol·licitar la suspensió d'un certificat digital de CATCert, truqueu al telèfon del nostre Centre d'Atenció a l'Usuari: 902901080.

En el cas que hagueu de suspendre un certificat que pertanyi a una administració pública haureu de facilitar en aquest telèfon el codi de suspensió indicat al full de lliurament del mateix.

Si el certificat que voleu suspendre és un idCAT (certificat per a la ciutadania) haureu de donar, en aquest telèfon, la resposta a la pregunta secreta que vareu indicar en el moment de l'emissió del certificat.


Qüestió:

Com tramitar amb el meu certificat idCAT al portal de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 14:50)
Resposta:

En cas que disposeu del certificat idCAT al Clauer i no el tingueu instal·lat al seu navegador en programari, haureu d'introduir, en un primer punt, el Clauer idCAT a un port USB del vostre ordinador.

Accediu al portal de tràmits de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a través del següent enllaç: Organisme de Gestió Tributària
A la pantalla principal seleccioneu el vostre municipi i premeu el botó "Anar al Municipi".

A la següent pantalla escolliu el tràmit corresponent a la pestanya "Serveis amb signatura electrònica"

En aquest punt, apareixerà una finestra on haureu d'escollir el certificat amb el que voleu signar. Escolliu el vostre certificat idCAT i premeu el botó "Acceptar". En cas que no aparegui aquesta finestra o aparegui buida, consulteu la FAQ: No es mostra el certificat a l'hora de fer un tràmit. Què he de fer?.
A la següent finestra haureu d'introduir la paraula de pas del vostre Clauer idCAT, en cas que el vostre certificat estigui allotjat en aquest suport (en cas que disposeu del vostre certificat en programari, només us demanarà indicar la paraula de pas del certificat en cas que, en el moment de la instal·lació, escollíssiu l'opció de protegir el certificat amb aquesta.

A la finestra següent us haureu identificat al portal i apareixeran les dades sol·licitades depenent del tràmit escollit.Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES