Preguntes freqüents CATCert


Un espai per a plantejar les Preguntes Més Freqüents.

Ordenació actual Per l'última actualització ascendent Ordena cronològicament: Per l'última actualització canvia a descendent | Per data de creació

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

Qüestió:

Què és el número de sèrie del certificat? On el puc trobar?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:06)
Resposta:
El número de sèrie del certificat digital és un codi alfanumèric identificatiu que és diferent a cada certificat emés per una mateixa entitat de certificació. Aquest número de sèrie el podeu fer servir per a identificar el vostre certificat davant l'Entitat Certificadora o Entitat de Registre en cas de sol·licitar una determinada gestió relacionada amb aquest. P. ex. Revocació. Podeu trobar el número de sèrie del vostre certificat visualitzant aquest a través del vostre navegador o de la utilitat de gestor de testimonis (el segon, en cas que el certificat sigui en suport targeta). Fent doble clic sobre el certificat es pot accedir a la pestanya "Detalls" on apareixen els camps que conté el certificat digital, i entre ells, el número de sèrie.

Qüestió:

Com podem saber si un certificat ha estat revocat?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:07)
Resposta:
Per a comprovar la vigència d'un certificat i/o la validesa d'una signatura, podeu realitzar el test de validació a través de la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura de CATCert, o bé, accedir a les llistes de certificats revocats per a comprovar que el certificat, en qüestió, no es troba en aquestes.


Qüestió:

Què s'ha de fer en cas de pèrdua o robatori d'un certificat digital.

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:09)
Resposta:
És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori d'aquest. La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies, dintre del qual es pot tornar a sol·licitar la seva habilitació en cas de recuperació del mateix. Si passats els 120 dies no l'habiliteu, es revocarà de manera irreversible, per la qual cosa caldria tornar a sol·licitar-ne un de nou, en cas necessari. Destacar, en aquest punt, que no és possible l'emissió d'un nou certificat si aquest està en estat suspès i no s'ha revocat, així doncs, en cas que es vulgui sol·licitar l'emissió abans dels 120 dies des de la suspensió, s'haurà de sol·licitar també la revocació del certificat expressament.

Per a consultar el procediment per a suspendre un certificat consulteu el següent apartat: Com suspendre un certificat digital?


Qüestió:

Com suspendre un certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:10)
Resposta:
Per a sol·licitar la suspensió d'un certificat digital de CATCert, truqueu al telèfon del nostre Centre d'Atenció a l'Usuari: 902901080.

En el cas que hagueu de suspendre un certificat que pertanyi a una administració pública haureu de facilitar en aquest telèfon el codi de suspensió indicat al full de lliurament del mateix.

Si el certificat que voleu suspendre és un idCAT (certificat per a la ciutadania) haureu de donar, en aquest telèfon, la resposta a la pregunta secreta que vareu indicar en el moment de l'emissió del certificat.


Qüestió:

Quin és el preu d'una trucada al Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:10)
Resposta:
El telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert és el 902 901 080. Aquest número és un servei de tarifació especial en el qual el preu de la trucada l'assumeix íntegrament la persona que truca.

El preu de la trucada depèn de l'operador des del qual es truca i de si la xarxa des de la que es truca és fixa o mòbil.

El codi 902, a diferència dels 803, 806, 807, 905 i 907 no té la consideració de servei de tarifació addicional, per la qual cosa no és obligatori informar a l'abonat trucant del preu que ha de pagar l'abonat per la prestació del servei.

Us recomanem que si voleu conèixer el preu de les trucades al CAU de CATCert, consulteu al vostre operador de telefonia tant fixa com mòbil, doncs aquest preu depèn de les tarifes que regenten el vostre contracte.

Podeu consultar la normativa aplicable:

  • Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
  • Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació del servei de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
  • Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració.


Qüestió:

Quins tipus de certificats digitals hi ha?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:32)
Resposta:
L'Agència Catalana de Certificació emet certificats digitals per a les administracions públiques catalanes i per als ciutadans (idCAT). Podeu consultar els diferents tipus de certificats que CATCert emet per als ens públics catalans al següent enllaç: Tipus de certificats digitals.

Qüestió:

Què he de fer per a sol·licitar per primera vegada un certificat?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:32)
Resposta:
Accediu a l'enllaç Procés de sol·licitud de certificats i seguiu els passos detallats en aquesta pàgina. Si no us queda clar algun punt, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Qüestió:

Com puc renovar el meu certificat digital?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:33)
Resposta:
Podeu consultar cóm sol·licitar la renovació de certificats des d'aquest enllaç: renovació de certificats. Si no us queda clar algun punt, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte.

Qüestió:

Quin cost tenen els certificats emesos per CATCert per a les administracions públiques catalanes?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:34)
Resposta:
Podeu consultar les tarifes aplicables als diferents tipus de certificats digitals que l'Agència Catalana de Certificació emet per a les administracions públiques catalanes a través de l'enllaç: Preus i durada dels certificats.

Qüestió:

Com puc conèixer l'estat de la tramitació de la sol·licitud d'un certificat?

(Darrera edició: Tuesday, 3 August 2010, 13:34)
Resposta:

Aquesta informació només la facilitem al responsable de servei dels ens. Si aquest és el vostre cas, accediu al formulari de contacte i empleneu les vostres dades.

A l'apartat "Descripció de la consulta" del formulari, indiqueu "Conèixer l'estat de tramitació dels certificats" i detalleu aquestes dades:

  • Tipus de certificats
  • Titulars (en el cas dels certificats personals)
  • Via d'enviament de la sol·licitud
  • Data d'enviament de la sol·licitud
  • Número d'expedient (en cas que hagueu rebut, per correu electrònic, alguna comunicació en relació amb la sol·licitud)


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES